Adatkezelés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Vállalkozásunk (a továbbiakban: Adatkezelő) tiszteletben tartja az üzemeltetésében lévő weboldalt felkereső felhasználók személyes adatai védelméhez fűződő alapvető jogait.

A felhasználók személyes adatainak kezeléséről – az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (a továbbiakban: GDPR)[1] 13-14. cikkeiben foglalt rendelkezéseknek megfelelő tartalommal – jelen Adatkezelési tájékoztató közzétételével teszünk eleget.

A tájékoztató a weboldalon kínált szolgáltatások igényléséhez a felhasználó által megadott, illetve a tevékenységével kapcsolatosan gyűjtött személyes adatkezelési tevékenységre terjed ki. 

Az Adatkezelő által a honlapon meghirdetett Skylon szoftverhasználati szerződés keretében végzett adatfeldolgozói tevékenységre, a honlap látogatásának szabályaira, az egyes szolgáltatások igénybevételére, a Weboldalon elhelyezett Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezései az irányadók.

A fent meghatározott internet címen elérhető Honlapot üzemeltető Adatkezelő szolgáltatása Magyarországra irányul és azt Magyarországról nyújtja.

A Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során is a magyar jog az irányadó.

I. ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓK SZEMÉLYE:

Adatkezelő:

Cégnév: Skylon Magyarország Kft.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Simai út 9.

Cégjegyzékszám: 15-09-089617

Nyilvántartásba vevő hatóság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 27736823-2-15

Telefon: +36 20 350 58 59

E-mail: info@skylon.hu

Képviseli: Gyetkó Krisztián ügyvezető

Adatfeldolgozók:

Felhasználói fiók biztosítása

Cégnév: Skylon Enterprise Kft.

Székhely: 4064 Nagyhegyes, Bartók Béla u. 32.

Adószám: 26737656209

E-mail: toth.sandor@skylon.hu

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: Rackforest Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victort Hugo utca 18-22. 3. emelet 300/. a.,

e-mail: info@rackforest.hu

E-mail szolgáltató: Google Workspace

Cégnév: Alphabet Inc

Székhely: Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok

Könyvelő: Fekete Gábor

Cégnév: Fekete Gábor E.V.

Székhely: 4431 Nyíregyháza, Kemecsei út 40.

Adószám: 67285280-1-35

E-mail: aakonyvelo@gmail.com

Pénzügyi szolgáltató:

Cégnév: Stripe Inc.

Székhely: Dublin, Írország

Hírlevélküldés:

Activecampaign

Dublin, IE

160 Shelbourne Rd, Dublin, D04 E7K5,

Suite 03-101,

Dublin, Dublin, 2

Marketing tevékenység:

Google Analitycs

Cégnév: Alphabet Inc

Székhely: Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok

II. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK

Felhasználó jelen tájékoztató tekintetében: az a természetes személy, aki weboldalunkat felkeresi, függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e szolgáltatásunkat.

Az adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak egyebekben megegyeznek az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott fogalmakkal.

Az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak a GDPR 4. cikke, illetve az Info tv[2]. 3.§ alapján értelmezendők.

III. ADATKEZELÉSI ALAPELVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS

Megteszünk mindent a felhasználóink személyes adatainak védelme és az érintetteket megillető jogok biztosítása érdekében, ezért a jogszabályi előírásoknak megfelelően

 • adatkezelési tevékenységünket jogszerűen, tisztességesen, valamint az érintett számára jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint, átlátható módon végezzük;
  • személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezelünk;
   • csak olyan személyes adatot kezelünk az adatkezelési célok eléréséhez, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas, illetve – az adattakarékosság elvének megfelelően – amennyi a célok eléréséhez feltétlenül szükséges;
   • törekszünk arra, hogy nyilvántartásaink pontosak és naprakészek legyenek;
   • csak annyi ideig tároljuk az adatokat, ameddig az adatkezelési célok elérése érdekében szükséges, illetve a jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a jogszabályban meghatározott ideig kezeljük a személyes adatokat;
   • minden tőlünk elvárható technikai és szervezési intézkedést megteszünk az adatok védelme érdekében;
   • felelősséget vállalunk az adatkezelési tevékenységünk jogszabálynak való megfeleléséért.

 IV. SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. Adatkezelési cél: A Skylon szoftver ingyenes próbaverziójának biztosítása

A felhasználó a skylon.hu oldalon a „Próbáld ki” gombra kattintással érheti el a próbaverzió kipróbálásához szükséges űrlapot.

A folyamat során kezelt adatok:

Azonosításhoz szükséges adatok: név, e-mail cím, cégnév

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: e-mail cím

Felhasználó fiók létrehozásához szükséges adatok: felhasználónév, jelszó

Az adatkezelés jogalapja: A személyes adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelő és a felhasználó között – a próbaverzió használatára vonatkozóan – létrejött szerződéses jogviszony (GPDR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének előfeltétele, az adatszolgáltatás elmaradása esetén a felek között nem jöhet létre szerződés

Az adattovábbítás jogalapja: Olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)

Az adatok tárolásának módja: Felhő alapú szerveren, az EU területén

Az adatkezelésben közreműködő adatfeldolgozók:

Skylon Enterprise Kft. – próbaverzióhoz történő hozzáférés biztosítása

Rackforest Kft. – tárhelyszolgáltatás

Az adatok tárolásának időtartama: a próbaverzió fennállásáig

2. Adatkezelési cél: Szoftverbérleti szerződés megkötése és teljesítése

A folyamat során kezelt adatok:

A skylon.hu oldalon kínált szolgáltatások megrendelése során az Adatkezelő a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges felhasználói adatokat kezeli az alábbi folyamatok során:

Azonosításhoz szükséges adatok: név, e-mail cím, cégnév, adószám

Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: e-mail cím, cím

Felhasználó fiók létrehozásához és a szoftver eléréséhez szükséges adatok valamennyi, az előfizetői fiókhoz tartozó felhasználó tekintetében: név, felhasználónév, jelszó

Az adatkezelés jogalapja: A személyes adatok kezelésének jogalapja az Adatkezelő és a felhasználó között a megrendelés elfogadásával létrejött szerződéses jogviszony (GPDR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja. Az adatszolgáltatás a szerződés megkötésének előfeltétele, az adatszolgáltatás elmaradása esetén a felek között nem jöhet létre szerződés.

Az adattovábbítás jogalapja: Olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)

Az adatok tárolásának módja: Felhő alapú szerveren, az EU területén

Az adatkezelésben közreműködő adatfeldolgozók:

Skylon Enterprise Kft. – próbaverzióhoz történő hozzáférés biztosítása

Rackforest Kft. – tárhelyszolgáltatás

Az adatok tárolásának időtartama: az utolsó aktív naptól számított 5 év

3. Adatkezelési cél: Adó- és számviteli kötelezettség teljesítése

Az Adatkezelő részéről nyújtott, díjfizetés ellenében igénybe vehető szolgáltatások tekintetében előfizetők részére díjbekérő, illetve számla alapján történik az elszámolás.

A folyamat során kezelt adatok: Számla címzettjének neve, székhelye, adószáma, Kapcsolattartó neve, email címe (amelyet a megrendelés során megadott)

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelésaz Adatkezelőre irányadó jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény)

Az adatok tárolásának módja: Felhő alapú szerveren, az EU területén

Az adatok címzettjei: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Adatfeldolgozóként közreműködő:

Az adatok tárolásának időtartama: a számla kiállításának évét követő 8 év.

4. Adatkezelési cél: Befizetések nyilvántartása

Az Előfizetők pénzügyi teljesítése a szolgáltatásnyújtás feltétele, ezért az adatkezelő nyilvántartást vezet a beérkezett befizetésekről.

A folyamat során kezelt adatok:

Befizetőí/számlatulajdonos neve, Partner neve, székhelye, adószáma

Az adatkezelés jogalapja: Olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)

Az adatok tárolásának módja: Felhő alapú szerveren, az EU területén

Az adatok címzettjei: –

Adatfeldolgozóként közreműködő: könyvelő

Az adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnésétől számított 5 év.

5. Kapcsolatfelvétel

A Weboldalon elhelyezett kapcsolati űrlap kitöltésével a felhasználó üzenetet küldhet nekünk.

A folyamat során kezelt adatok: név, e-mail cím, üzenetben esetlegesen megadott személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelő részéről a beérkezett kérdések megválaszolásához fűződő érdeke

Az adatok tárolásának módja: Felhő alapú szerveren, az EU területén

Az adatok címzettjei: –

Adatfeldolgozóként közreműködő:

email szolgáltató

Az adatok tárolásának időtartama: 5 év

6. Elektronikus úton tett nyilatkozatok adatai

A felhasználó által a regisztráció vagy az üzenetküldés során jelölőnégyzetben megadott jognyilatkozatai kapcsán a felhasználói user ID-t (álnév), időbélyeget és a távoli gép IP címét külön adatbázisban tároljuk a jognyilatkozat érvényességének bizonyításához fűződők jogos érdekünk alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

7. Tájékoztatás a sütikről (cookie)

A Weboldalunk üzemeltetése során fontos szempont, hogy látogatóink böngészését megkönnyítsük, az oldalak közötti eligazodást, megtekintett tartalmakhoz visszatérést elősegítsük.

Ezen túl a szolgáltatásaink fejlesztése céljából kíváncsiak vagyunk arra is, hogy az oldalunkat böngésző látogatók mely tartalmakat tekintettek meg, mi érdekelte őket leginkább, mennyi időt töltöttek egy-egy tartalom megtekintésével és milyen funkciókat használtak az oldalon.

Természetesen szeretnénk, ha a látogatóink a böngészést követően is visszatérnének oldalunkra, igénybe vennék szolgáltatásainkat.

Anélkül, hogy név szerint tudnánk, hogy ki böngészi oldalunkat, fontos információkhoz juthatunk a látogatóink szokásait és preferenciáit illetően, mely lehetővé teszi, hogy a felhasználó által megkívánt minőségű böngészési élményt, és szolgáltatásokat biztosítsunk a látogatóinknak.

Ezeket olyan sütik alkalmazásával tesszük, amelyek a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató böngészéshez használt eszközének felismerésére alkalmasak. Tehát nem tárolunk olyan adatot látogatóinkról sütik formájában, amely alapján telefonon, e-mailben, vagy akár postai levélben megkereshetnénk őket.

Mik azok a sütik? A sütik a látogatók böngészésre használt eszközén elhelyezett kis adatfájlok, úgynevezett cookie-k (sütik), amelyeknek az a célja, hogy egy későbbi látogatás során a Weboldal ezeket visszaolvassa, és emlékezhessen – többek között – a felhasználó által megtekintett tartalmakra, preferenciákra, hozzájárulásra, kedvelt tartalmakra, jelszóra, stb. Vannak olyan sütik, amelyek alkalmazása elengedhetetlen egy webhely működéséhez, vannak sütik, amelyek fontosak abból a szempontból, hogy az oldal a látogató által elvégzett műveletekre a sütik segítségével emlékezzen (működést biztosító szükséges sütik), egyes sütik a weboldal látogatottsági adatainak mérését és elemzését segítik elő (statisztikai sütik), és vannak sütik, amelyek a vállalkozás marketing tevékenysége szempontjából teszik lehetővé a felhasználó részére célzott hirdetések megjelenítését, a felhasználó elérését más platformokon, akkor is, ha befejezte a böngészést (marketing sütik). Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan az jött, a saját „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad a készüléken) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

A sütik érvényességi idejét tekintve lehetnek a böngészés idejére érvényesek, amelyek a honlap bezárásával törlődnek a látogató gépéről, vagy állandó sütik, amelyek az érvényesség idejéig (vagy a Felhasználó tiltásáig) tárolódnak a látogató eszközén.

A weboldalon sütisáv elhelyezésével biztosítjuk, hogy a látogatók értesüljenek az általunk alkalmazott sütik típusáról, és megadhassák azon hozzájárulásokat, amelyek az egyes sütik elhelyezéséhez szükségesek. 

Az alkalmazott sütiket úgy választjuk meg, hogy annak alapján fejleszteni tudjuk a webhely működését, a felhasználói élményt, és mérhessük hirdetéseink hatékonyságát.

Ehhez kizárólag arra van szükség, hogy a felhasználó böngészőjéhez rendelt egyedi azonosító alapján a megfelelő sütiket tároljunk. A felhasználó hozzájárulása nélkül alkalmazhatunk olyan sütiket, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, ideértve mindazon sütik által tárolt információkat, amelyek a honlap rendeltetésének megfelelő működéséhez szükséges. A hozzájárulást igénylő sütiket a felhasználó tetszése szerint engedélyezheti, vagy tilthatja a böngészés során.

Az elengedhetetlen sütik Weboldalunk használhatóságát segítik azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a Weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A Weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a Weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a Weboldallal.

A személyre szabott reklámok megjelenítését lehetővé tévő marketing sütik általában harmadik féltől származnak és célzott reklámok megjelenítését teszik lehetővé a felhasználó preferenciái alapján.

Milyen sütiket használunk, és hol tekintheti meg ezeket?

A használatban lévő sütik megtekinthetők a böngésző erre szolgáló eszköztárában, ahol lehetőség van ezek törlésére is, illetve a weboldalon elhelyezett sütisáv „További beállítások” gombjára történő kattintással további információt kaphat az egyes sütik működésének céljáról és tárolási idejéről.

HA NEM TÁMOGATJA A SÜTIK MŰKÖDÉSÉT

A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

A sütik visszautasításával a Weboldal egyes funkciói csak részben vagy egyáltalán nem érhetőek el.

 V. ADATBIZTONSÁG

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.

Az adatok biztonságát tárhelyszolgáltatást nyújtó partnereink biztosítják.

Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetére megfelelő incidenskezelési tervvel és nyilvántartással rendelkezünk.

Azért, hogy az adatok ne kerülhessenek illetéktelenek kezében, hálózati titkosításra mindenhol titkosított csatornát használunk. A weboldal HTTPS-en elérhető, a fájlszerver távolról SSL-lel védett csatornán keresztül elérhető, az e-mail, levelezés TLS/SSL-el titkosított.

A tanúsított weboldalak, modulok közötti kommunikáció minden esetben titkosított, internet alapú.

Az adatbázisról napi szinten mentés készül, egy hétre visszamenőleg. A mentések titkosított formában külső szerverre is szinkronizáltak. A mentésekből csak a két kulcsos titkosítási kulcs ismeretében lehet visszaállítani az adatbázist.

Megfelelő intézkedéseket tettünk továbbá a hálózati tevékenységek megfigyelése és a rosszindulatú software-ek kiszűrése érdekében.

VI. ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETTEK JOGAI

Ön, mint adatkezelésben érintett felhasználó jogosult arra, hogy a GDPR 15-22. cikkeiben biztosított jogaival kapcsolatosan az alábbiak szerint éljen.

1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Joga van arra, hogy az általunk tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy milyen adatot tartunk nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.

Az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban kérjük eljutattni részünkre. Az igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg a kérelemnek megfelelően.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:

A személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítjuk az érintett részére. A további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Abban az esetben, ha elektronikus úton kéri a másolat kiadását, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk az Ön rendelkezésére.

Amennyiben a tájékoztatást követően az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet, kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve az alábbiakban ismertetett eljárást kezdeményezhet.

2. A személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük, illetve kiegészítjük az Ön által, írásban megjelölt pontatlan vagy hiányos személyes adatokat. Az adatváltozásról minden olyan címzettet tájékoztatunk, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

3. Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha

4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Indokolatlan késedelem nélkül töröljük az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:

A törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges:

5. Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa az adatbázisainkban automatizált módon feldolgozott adatait. Minden esetben az Ön által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika, vagy egyéb technikai adatok )

Ön az adatbázisainkban megtalálható személyes adatokat:

Az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesítjük. A kérelem teljesítése előtt igazolnunk kell, hogy valóban az arra jogosult érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy kérelmében megadja azon adatait, melyet a regisztráció során megadott, hogy be tudjuk Önt azonosítani.

6.Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

A saját helyzetével kapcsolatos okokból Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja vagy f) pontja alapján valósul meg.

7. Hozzájárulás visszavonásának joga

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, azt bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A Kérelem teljesítésének határideje

Az Öntől kapott kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül kivizsgáljuk és tájékoztatjuk a megtett intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével.

VII. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja az alábbi elérhetőségeken: 

Címzett neve: Skylon Magyarország Kft.

Postacím: 4400 Nyíregyháza, Simai út 9.

E-mail cím: info@skylon.hu

Amennyiben a kérelmére kapott válasza alapján jogsérelem érte, vagy úgy gondolja, hogy annak veszélye fennáll,  a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bírósági úton érvényesítheti jogait a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., Telefon: +36 1 391 1400, Fax: +36 1 391 1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Webhely: www.naih.hu) is fordulhat.

VIII. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MEGISMERHETŐSÉGE ÉS MÓDOSÍTÁSA

A jelen tájékoztató letölthető a Weboldal Adatkezelési tájékoztató menüjéből. Az adatbeviteli mezőknél továbbá minden esetben felhívjuk az Adatkezelési tájékoztató elérhetőségére a látogatók figyelmét, biztosítva az érintett előzetes tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről.

Fenntartjuk magunknak a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a Felhasználóinkat, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét.

Amennyiben a Weboldalon történő böngészés során gyűjtött adatokkal kapcsolatban az adatkezelés céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk megvalósítani, erről a jogszabályban foglalt tartalommal tájékoztatást adunk az érintettek részére, illetve biztosítjuk az előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulás lehetőségét (önkéntes hozzájáruláson alapuló személyes adatkezelés esetén)

Kelt: Nyíregyháza, 2022.12.02.                                                                                          


[1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR)

[2] az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 3. § 3., 4., 6., 11., 12. ,13., 16., 17., 21., 23., 24. pontjai